Dyplomowany konserwator i restaurator dzieł sztuki. Ukończył w 1991 roku studia na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, na kierunku Konserwacja Dzieł Sztuki, specjalizacja Konserwacja Malarstwa Sztalugowego i Rzeźby Polichromowanej. Pracę zaczynał w PKZ (Pracownie Konserwacji Zabytków) Toruń, w pracowni konserwacji kamienia i metalu. Oprócz konserwacji metalu i kamienia zajmował się pracami sztukatorskimi, stiukami, rekonstrukcją kamieniarki. Z pośród licznych realizacji na szczególną uwagę zasługują prace konserwatorskie przy kaskadzie pałacu Peterhoff w Petersburgu i konserwacja elementów metalowych na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu.