Konserwatorka kamienia i detalu architektonicznego. Małgorzata Marszałek ukończyła studia w 1996 roku (nr dyplomu 1927) w specjalności Konserwacja i Restauracja Rzeźby Kamiennej i Elementów Architektonicznych na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Specjalizuje się w  konserwacji marmurów i wapieni zbitych oraz w złoceniach na podłożach kamiennych. Z pośród wielu realizacji warte uwagi są m.in. konserwacja zespołu  56 barokowych i manierystycznych epitafiów oraz płyt nagrobnych katedry pw. Wniebowzięcia NMP we Włocławku oraz utworzenie lapidarium sztuki nagrobnej (konserwacja kilkuset barokowych elementów i detali architektonicznych z kamienia, konserwacja polichromii i złoceń w kaplicy nagrobnej) w Jeleniej  Górze, teren dawnego cmentarza przy kościele Łaski.

tel. 600415371