Konserwatorka dzieł sztuki. Ukończyła w 2008 roku studia na kierunku Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, specjalizacja konserwacja malarstwa sztalugowego i rzeźby polichromowanej, na Wydziela Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Specjalizuje się w technikach pozłotniczych zarówno klasycznych - historycznych jak i współczesnych. Jej szczególnym polem zainteresowań zawodowych jest rekonstrukcja dawnych technik dekoratorskich, zarówno z zakresu malarstwa ściennego  jak i rzeźby polichromowanej - barokowe imitacje szlachetnych materiałów: marmoryzacje, chipolin, biel polerowana.