Specjaliści od systemów alarmowych i instalacji elektrycznych w obiektach zabytkowych. W trakcie prac konserwatorskich często napotykamy na stare instalacje, często jeszcze przedwojenne, umieszczone bezpośrednio na  powierzchni zabytkowych elementów wyposażenia. Wykonanie nowej instalacji, bezpiecznej dla dzieł sztuki, nieingerującej w ich substancję staje się w takiej sytuacji kluczowe. W wielu obiektach potrzebne są również zautomatyzowane systemy alarmowe, które mogą zostać wyposażone w dodatkowe czujniki - np. przeciwpożarowe.